Welkom bij logopediepraktijk Lo-go!

  Schrijft je kind veel fouten?
  Spreekt je kind klanken verkeerd uit? 
 Wil het rekenen niet lukken?
 Merkt de orthodont een foute slik op?
 Loopt de leesontwikkeling moeizaam?
 Heb je een hese stem?
 Wil je je uitspraak verbeteren? 

    ...

 

Lo-go! is een allround logopediepraktijk te Brecht
voor jong én oud.

 
We houden een doel voor ogen,
en 3, 2, 1, ... go!,
we gaan er voor.